Проєкти освітніх програм бакалаврського рівня. Факультет міжнародних відносин і права