Про Унiверситет

Хмельницький національний університет – найбільший на Поділлі вищий навчальний заклад, який готує спеціалістів з багатьох галузей знань і проводить навчальну, методичну, наукову та виховну роботу. Університет був заснований у 1962 році. За час свого існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Хмельницького національного університету, який має найвищий ІV рівень акредитації.

Місія діяльності Університету полягає у якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій. Місія університету відображає інтереси всіх учасників освітнього процесу. З одного боку, вона передбачає задоволення потреб ринку в професійних кадрах, з іншого – задоволення потреб студентів і викладачів щодо їх всебічного професійного розвитку.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 7 факультетів, що забезпечують навчання за 17 напрямками освітньо-кваліфікаційної підготовки, в тому числі: економіка і підприємництво, менеджмент, педагогічна освіта, мистецтво, екологія, прикладна математика, комп’ютерні науки, міжнародні відносини, філологія, інженерна механіка, радіотехніка, електронні апарати. Сьогодні в університеті за 40 напрямами підготовки навчається більше 10 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 74 докторів та 453 кандидатів наук.

У Хмельницькому національному університеті впроваджено ступеневу систему підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр. У рамках цієї системи функціонує п’ять навчально-наукових виробничих комплексів, до складу яких входять освітні заклади I-II рівня акредитації, загальноосвітні школи та підприємства. Університет є визнаним в Україні та за її межами науковим центром, у якому працюють більше 15-ти наукових шкіл, докторантура, аспірантура, вчені Ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Хмельницький національний університет не лише активно розширює горизонти вітчизняної освіти і науки, а й наполегливо здобуває світове визнання, плідно працює у різних напрямках міжнародного співробітництва, бере активну участь у різноманітних міжнародних проектах, конференціях, програмах обміну студентами, викладачами та науковцями.

Навчання чи співробітництво з нашим університетом дозволить вам зайняти гідне місце в суспільстві, досягти найвищих результатів у вашій фаховій діяльності. Адже наш великий колектив працівників усвідомлює свою роль і відповідальність у вирішенні непростих завдань, які стоять перед нами, й докладе всіх зусиль для їх успішного виконання.

Історія і сьогодення Хмельницького національного  університету

Червень 1962 р.Заснування загальнотехнічного факультету. На перший курс вечірньої і заочної форм навчання зараховано 250 студентів. Переведено з інших вузів на старші курси ще 200 студентів заочної форми навчання.  
Січень 1966 р.Факультет переростає у філіал інституту. Функціонує 2 факультети: механічний і загальнотехнічний.  
Вересень 1967 р.Філіал стає самостійним навчальним закладом — Хмельницьким технологічним інститутом побутового обслуговування. У ньому діє 3 факультети: механічний, технологічний та загальнотехнічний. Тут навчається 1500 студентів. На 9 кафедрах працюють 65 викладачів і лаборантів.  
Липень 1969 р.В інституті організовано 4 факультети, у тому числі 2 загальнотехнічних: Хмельницький і Кам’янець-Подільський. У період перебування доц. M.I. Карпиленка (з липня 1969 р. по грудень 1974 р.) на посаді ректора в інституті відкрито підготовче відділення та інженерно-економічний факультет.  
Грудень 1974 р.Інститут інтенсивно розвивається під керівництвом проф. Р. І. Сіліна, який перебував на посаді ректора з грудня 1974 р. до жовтня 2001р. ХТІПО готує спеціалістів для багатьох галузей народного господарства.  
Вересень 1989 р.Заклад набуває статусу Хмельницького технологічного інституту. Побудовано 4 навчальний корпус, 4 і 5 гуртожитки, сучасну бібліотеку, їдальню, спорткомплекс, дослідно-експериментальну базу науково-дослідного сектора, два житлових будинки, водо-веслувальну базу, розпочато будівництво 5 навчального корпусу. Відкриваються факультети радіоелектроніки, бізнесу і права, по роботі з іноземними студентами. Інститут готує спеціалістів для 47 країн світу. Активно діють аспірантура та докторантура.  
Жовтень 1994 р.Інститут акредитується за IV рівнем і отримує статус Технологічного університету Поділля. Факультет по роботі з іноземними студентами реорганізовується в гуманітарно-педагогічний. Відкривається підготовка фахівців з 8 нових спеціальностей.  
Вересень 1995 р.Досягнення Технологічного університету Поділля дали можливість заснувати Мукачівський філіал з двома факультетами: інженерно-економічним і технологічним. У 1997 р. філіал став самостійним технологічним інститутом.  
Лютий 1996 р.Створено гуманітарно-педагогічний факультет.    
Вересень 1996 р.Почали виходити журнали: «Проблеми трибології», «Вісник Технологічного університету Поділля», «Вимірювальна техніка в технологічних процесах».  
Липень 1997 р.Університет став переможцем конкурсу Європейського Союзу за програмою ТАСІС “Перепідготовка та працевлаштування офіцерів запасу”. Протягом десяти років університет виграв декілька грантів за цією програмою у Міністерстві оборони Великобританії, ОБСЄ і НАТО.  
Грудень 1997 р.Створено центр міжнародних культурних зв’язків.    
Жовтень 2001 р.Ректором університету призначено Миколу Єгоровича Скибу.    
Лютий 2002 р.Університету передано Будинок молоді «Проскурів».    
Серпень 2003 р.Університет нагороджений почесним знаком Національного олімпійського комітету «За внесок в олімпійський рух НОК України».  
17 грудня 2003 р.Технологічний університет Поділля реорганізовано в Хмельницький державний університет.  
Жовтень 2003 р.Отримано подяку Міністерства освіти і науки України за сприяння у підготовці та участі збірної команди студентів України у XXII літній Всесвітній універсіаді (21-31 серпня, Корея)  
Грудень 2003 р.На виставці-конкурсі «Високі технології в освіті» отримано золоту медаль за розробку та ефективне використання системи дистанційного навчання.  
Лютий 2004 р.На VII Міжнародній виставці навчальних закладів Хмельницький державний університет нагороджений дипломом за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти.  
Квітень 2004 р.Хмельницький державний університет нагороджено дипломом партнера за участь в організації та проведенні Першого українського студентського фестивалю реклами.  
Вересень 2004 р.Хмельницькому державному університету надано статус національного.  
Грудень 2004 р.Міжнародний академічний рейтинг популярності «Золота фортуна» приніс ректору М.Є. Скибі диплом у номінації «За сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання студентської молоді та підготовку висококваліфікованих спеціалістів».  
Лютий 2006 р.Університет посів 4 місце за рейтингом вищих навчальних закладів у групі 18 класичних університетів України за 2005 р.  
Лютий 2007 р.Університет нагороджений срібною медаллю X Міжнародної виставки “Сучасна освіта в Україні – 2007” за вагомий внесок у модернізацію вищої освіти в контексті вимог Болонської конвенції у номінації “Впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику”.  
Лютий 2007 р.Університет посів 8 місце в групі 24 класичних університетів України за рейтингом Міністерства освіти і науки України за 2006 р.  
Лютий 2008 р.Університет посів 1 місце в міському конкурсі за кращий благоустрій території.  
Червень 2008 р.Укладена угода оренди на 25 років Будинку молоді “Проскурів”.    
Серпень 2008 р.Ректор ХНУ М.Є. Скиба нагороджений орденом “За заслуги” II ступеня.  
Серпень 2008 р.Здобули золоті медалі на XXIX Олімпійських іграх у Пекіні студентки нашого університету Ольга Жовнір, Ольга Хомрова, Ольга Харлак.  
Грудень 2008 р.Професору кафедри дизайну Миколі Мазуру присвоєно звання “Народний художник України”.  
Грудень 2009 р.Захистили докторські, кандидатські дисертації 4/25 осіб; видали підручників/посібників 23 найменувань.  
Червень 2010 р.Відбувся випуск студентів, що вперше почали вчитися за Болонською системою.  
Грудень 2011р.М.Є. Скибу обрано дійсним членом Національної академії педагогічних наук України.
Жовтень 2012 р.Шість інститутів реорганізовано в сім факультетів: факультет інженерної механіки; факультет технологій та дизайну; факультет економіки і управління; факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем; гуманітарно-педагогічний факультет; факультет міжнародних відносин; факультет дистанційного навчання, післядипломної освіти та довузівської підготовки.  
Березень 2015 р.М. П. Войнаренка обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.
Березень 2015 р.Відкриття бюсту  Т. Г. Шевченка у холі 3 навчального корпусу.
Червень 2015 р.За даними національного рейтингу «ТОП – 200 України» університет посів 39 місце серед 300 ВНЗ України.
Червень 2016 р.У Хмельницькому національному університеті працювала міжнародна експертна комісія, яка в рамках виконання проекту TEMPUSIV «ALIGN: Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами і рамками кваліфікацій» проводила перший етап оцінки освітніх програм для підготовки фахівців з напряму «Прикладна математика» за ОКР «бакалавр» та спеціальності «Економічна кібернетика» за ОКР «магістр».  
Грудень 2017 р.Хмельницький національний університет був нагороджений дипломом Комітету з фізичного виховання та спорту МОН та переможним Кубком ХІІІ літньої Універсіади України.  
Вересень 2018 р.У Хмельницькому національному університеті відбулося офіційне відкриття диспетчерського пункту першої в Україні сонячної електростанції на дахах корпусів вищого навчального закладу.  
Листопад 2018 р.На кафедрі технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету за сприяння китайської фірми “JACK” та офіційного представника в Україні – компанії “SOFTORG” відкрито навчально-наукову лабораторію “Технологій і моди”.  
Листопад 2019 р.Хмельницький національний університет  представляв Україну на Х Міжнародній науковій конференції Balttrib’2019, що відбулася    м. Каунасі (Литва), і  присвячена проблемам тертя та зношування в сільськогосподарській, транспортній та промисловій техніці.  
2019 р. У Хмельницькому національному університеті відкрили Навчально-технічний центр при кафедрі технології машинобудування факультету інженерної механіки. Це перший центр у західному регіоні України.  
Березень 2021  р.Конференцією трудового колективу Хмельницького національного університету на посаду ректора обраний Матюх Сергій Анатолійович  
Лютий 2022 р.У стінах Хмельницького  національного університету було підписано угоду про співпрацю між університетом та ІТ-компанією ЕРАМ. Угода передбачає довготривалу співпрацю у сфері сучасних інформаційних технологій, яка сприятиме підвищенню рівня підготовки студентів та кваліфікації викладачів.  
Червень 2022 р.Хмельницький національний університет отримав глобальну супутникову станцію інтернету Starlink– компанії SpaceX, яку очолює Ілон Маск.  
Жовтень 2022 р.14 жовтня Хмельницький національний університет відзначає 60 річчя з дня заснування.