052 – Політологія

2023, 2020

Обговорення завершується: 02.07.2023

Спеціальність:   052 «Політологія»

Рівень освіти:  перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми:  ПОЛІТОЛОГІЯ

Гарант/Контактна особа:   Ольга ЗАСЛАВСЬКА

email:      zaslavskaol@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 20.08.2020

Спеціальність: 052 «Політологія»

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Політологія

Керівник проектної групи: О. О. Заславська, канд. політ. наук, доц..

Контактна особа: Заславська О.О. zaslavskaya_olga@ukr.net

Обговорення завершується: 24.06.2020 (попередній варіант)

Спеціальність: 052 «Політологія»

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Політологія

Керівник проектної групи: О. О. Заславська, канд. політ. наук, доц..

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Заславській О.О. на електронну адресу zaslavskaya_olga@ukr.net