291 – Міжнародні відносини суспільні комунікаці та регіональні студії

2022

Обговорення завершується: 05.05.2022

Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Керівник проектної групи: Мудрик Ю.С.., к.політ.н.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Мудрику Ю.С на електронну адресу mudrykyur@khmnu.edu.ua