291 – Суспільні комунікації

2021, 2020

Обговорення завершується: 14.06.2021
Обговорення завершується: 10.09.2020

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Керівник проектної групи: Королевська А.В., к.політ.н., доц.

Контактна особа: Королевська А.В., korolevskaav@gmail.com