292 – Міжнародна логістика та митна справа

2023, 2021, 2020

Обговорення завершується: 19.06.2023

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Рівень освіти: перший(бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: Міжнароджна логістика та митна справа

Гарант: Леся Грицина

Контактна особа: Дмитро Васильківський

email: vasilkivsky@gmail.com

Обговорення завершується: 20.05.2021

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Міжнародна логістика та митна справа

Керівник проектної групи: Д.М. Васильківський, д.е.н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Васильківському Д. на електронну адресу vasilkivsky@gmail.com

Обговорення завершується: 26.06.2020

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Міжнародна логістика та митна справа

Керівник проектної групи: Д.М. Васильківський, д.е.н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Васильківському Д. на електронну адресу vasilkivsky@gmail.com