Англомовні освітні програми

Бакалаврат

073 – Менеджмент. 2021
073 – Менеджмент. 2019
123 – Комп`ютерна інженерія та програмування. 2021

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженері

Рік введення в експлуатацію: 2021

Назва навчальної програми: Комп’ютерна інженерія та програмування

Гарант освітньої програми: А.Нічепорук, к.т.н., доц.

Мета програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоспроможних на ринку праці в Україні та за кордоном інженерів-комп’ютерників, у процесі їхньої інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, передача технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя.

Спрямування програми, спеціалізація: Основна спрямованість освітньої програми – проектування та організація функціонування комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення, кіберфізичних систем, розподілених систем, Інтернету речей, а також розробка відповідних програмне забезпечення.

Особливості програми: Інноваційно-дослідницький характер, інтеграція професійної та загальноосвітньої підготовки

123 – Комп`ютерна інженерія та програмування. 2019

Спеціальність: 123 Комп`ютерна інженерія

Рік введення в дію: 2019

Назва освітньої програми: Комп`ютерна інженерія

Мета програми: Формування загальнокультурної та професійної компетентностей майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з комп’ютерної інженерії, здатних самостійно використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної інженерії, розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерної інженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». Акцент на здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерної інженерії, зокрема, щодо розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення, проектування та розроблення системного і прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем, що передбачає застосування певних теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців до самостійного використання і впровадження технологій комп’ютерної інженерії. Для організації зв’язку з реальним виробництвом надається можливість СASE-навчання – вивчення декількох навчальних дисциплін за програмами ІТ-фірм м. Хмельницького, під час якого студенти розв’язуватимуть реальні задачі (кейси).