035 – Філологія. Прикладна лінгвістика

2023, 2021

Обговорення завершується: 14.04.2023

Спеціальність:  035 Філологія

Рівень освіти: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)

Назва освітньо-професійної програми: ФІЛОЛОГІЯ. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА

Гарант / Контактна особа:  Дорофєєва О.М.

email:   elenadorofeyeva72@gmail.com

Обговорення завершується: 20.06.2021

Спеціальність: 035 Філологія

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: ФІЛОЛОГІЯ. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА

Керівник проектної групи: О. М. Дорофєєва, канд. філол. наук, доц.

Контактна особа: О. М. Дорофєєва elenadorofeyeva72@gmail.com