Проєкти освітніх програм бакалаврського рівня. Факультет інформаційних технологій