Проєкти освітніх програм магістерського рівня. Факультет інформаційних технологій