174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

2023

Обговорення завершується: 10.02.2023

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

Керівник проектної групи: Валерій МАРТИНЮК, д.т.н, професор

Контактна особа – Мартинюк Валерій Володимирович,  електронна адреса:  martyniukva@khmnu.edu.ua