126 – Інформаційні системи та технології 

2023, 2022

Обговорення завершується: 10.03.2023

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Інформаційні системи та технології

Керівник проектної групи: К. Бобровнікова, к.т.н., доцент

Зауваження та пропозиції: надсилати на електронну адресу: bobrovnikovak@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 28.04.2022

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Інформаційні системи та технології

Керівник проектної групи: К. Бобровнікова, к.техн.н.,доц.

Зауваження та пропозиції: надсилати на електронну адресу bobrovnikova.kira@gmail.com