123 – Комп’ютерна інженерія. Програмування та захист комп`ютерних систем та мереж

2021

Обговорення завершується: 11.01.2021

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж

Керівник проектної групи: Ю.П. Кльоц, к.т.н., доц.

Зауваження та пропозиції: надсилати на електронну адресу sobaka2032@gmail.com