122 –  Комп’ютерні науки 

2022, 2021

Обговорення завершується: 03.06.2022

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки (за новим проєктом стандарту)

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерні науки

Керівник проектної групи: Багрій Р.О., к.т.н, доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Багрію Р.О. на електронну адресу: bagrijro@khnu.km.ua

Обговорення завершується: 02.03.2021

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки (за новим проєктом стандарту)

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Iнженерiя програмного забезпечення

Керівник проектної групи: О.М. Яшина, к.т.н, доцент.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Яшиній О.М. на електронну адресу yashina@khnu.km.ua