Положення про наукову діяльність та науково-дослідну роботу

 1. Положення про порядок проведення Конкурсу проектів науково-дослідницьких робіт
 2. Положення про наукові школи
 3. Положення про наукове товариство студентів та молодих вчених
 4. Положення про студентське конструкторське бюро
 5. Положення про підготовку та видання монографій
 6. Положення про діяльність Хмельницького національного університету у сфері інтелектуальної власності
 7. Положення про науково-дослідну роботу студентів
 8. Порядок присудження ступеня доктора філософії
 9. Положення про Конкурс наукових і науково-технічних проєктів молодих вчених і студентів Хмельницького національного університету
 10. Положення про порядок представлення працівників ХНУ для присвоєння звання “Заслужений винахідник України”
 11. Положення про студентські наукові гуртки у Хмельницькому національному університеті
 12. Положення про порядок оцінювання творчих здобутків науково-педагогічних працівників Хмельницького національного університету
 13. Положення про студентський будинок моделей Хмельницького національного університету
 14. Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці Хмельницького національного університету