Decision of the Academic Board for 2022

Decision of the Academic Council of Khmelnytsky National University on the issue "Report on the scientific activities of the university for 2021. The main directions of conducting research and innovation in 2022 "from 27.01.2022

Decision of the Academic Council of Khmelnytsky National University on the issue "Results of academic achievements of graduates of bachelor's and master's levels in the autumn semester and the task of organizing the educational process for the spring semester 2021-222 academic year" from 27.01.2022

Decision of the Academic Council of Khmelnytsky National University on the readiness of the Department of German Philology and Translation Studies to accredit the educational and professional program of the program "German Philology and Translation Studies: English and Second Foreign Language" of the second (master's) level of higher education "from 24.02.2022

Decision of the Academic Council of Khmelnytsky National University on "Readiness of the Department of Marketing and Trade Entrepreneurship to accredit the educational and professional program" Marketing "of the second (master's) level of higher education" from 24.02.2022

Decision of the Academic Council of Khmelnytsky National University on the issue "On the readiness of the Department of Slavic Philology to accredit the educational and professional program" Philology. Slavic languages ​​and literatures (translation - inclusive), the first - Polish "second (master's) level of higher education from 24.02.2022

Decision of the Academic Council of Khmelnytsky National University on the issue "On the readiness of the Department of Ukrainian Philology for accreditation OPP Philology. Ukrainian language and literature of the second (master's) level ”dated 24.02.2022

Decision of the Academic Council of Khmelnytsky National University on "On the termination of relations and cooperation with educational institutions, research institutions, representatives of the educational community of the Russian Federation and Belarus" from 18.03.2022

Decision of the Academic Council of Khmelnytsky National University on the readiness of the Department of Cybersecurity to accredit the educational and professional program "Cybersecurity" in the specialty 125 "Cybersecurity" in the field of knowledge 12 "Information Technology" of higher education at the second (master's level) "from 31.03.2022

Decision of the Academic Council of Khmelnytsky National University on the readiness of the Department of Automation and Computer-Integrated Technologies to accredit the educational and professional program "Automation and Computer-Integrated Technologies" in specialty 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies" knowledge 15 "Automation and instrumentation" of applicants for higher education of the second (master's) level "from 31.03.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації до акредитації освітньо-професійної програми “Англійська мова і література” за спеціальністю 014 Середня освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка другого (магістерського) рівня вищої освіти від 28.04.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри екології та біологічної освіти до акредитації освітньо-професійної програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) другого (магістерського) рівня” від 28.04.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Перспективи розвитку та реалізації внутрішгьоуніверситетських наукових проектів молодих вчених та студентів” від 28.04.2022

Рішення Вченої ради університету щодо питання “Про готовність університету до вступної кампаніїї 2022 року. Затвердження Правил прийому до університету в 2022 році” від 26.05.2022

Рішення Вченої ради університету з питання “Про готовність кафедри психології та педагогіки до акредитації освітньо-професійної програми Психологія за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки другого (магістерського) рівня вищої освіти” від 30.06.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про підсумки акредитаційних експертиз освітніх програм у 2021-2022 н.р.” від 30.06.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про організацію навчального процесу в осінньому семестрі 2022-2023 н.р” від 28.07.2022

Рішення ради Хмельницького національного університету з питання “Організація та оплата роботи працівників університету у серпні 2022 року” від 28.07.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність відзначення 60-річчя створення університету” від 29.08.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про підготовку матеріально-технічної бази до нового 2022-2023 навчального року” від 29.08.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри слов’янської філології до акредитації освітньо-професійної освітньо-професійної програми “Середня освіта. Мови і літератури(польська, українська)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 29.09.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії до повторної акредитації освітньо-професійної програми “Агроінженерія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти” від 29.09.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Затвердження Стратегії розвитку Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету” від 27.10.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем до акредитації освітньо-професійної програми “Комп’ютерна інженерія та програмування” за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 “Інформаційні технології” першого (бакалаврського) рівня освіти від 27.10.2022

Рішення Вченої ради університету щодо питання “Про підсумки вступної кампанії 2022 року та організацію профорієнтаційної роботи у 2022-2023 н.р” від 27.10.2022

Рішення ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри екології та біологічної освіти до акредитації ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) першого (бакалаврського) рівня” від 27.10.2022

Рішення ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних до акредитації освітньо-професійної програми “Інформаційні системи та технології” за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології” галузі знань 12 “Інформаційні технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 27.10.2022

Рішення ради Хмельницького національного університету щодо питання “Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за результатами акредитаційних експертиз ОП у 2021-2022 н.р” від 29.11.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації до акредитації освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки” за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 29.11.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про концепцію національно-патріотичного виховання у Хмельницькому національному університеті” від 29.11.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про концепцію національно-патріотичного виховання у Хмельницькому національному університеті” від 29.11.2022

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про Стратегію інтернаціоналізації Хмельницького національного університету на 2022-2025 роки” від 29.11.2022

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри психології та педагогіки до акредитації освітньо-наукової програми “Психологія” за спеціальністю 053 “Психологія” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 29.12.2022″