Administration of the University

List of Members of Khmelnytskyi National University's Administration

The Rectorate is a collegial structure of the University that solves current issues of educational, scientific, educational, economic and financial activities. The Rectorate is headed by the Rector, and includes Vice-Rectors, Deans, College Directors, Academic Secretary of the University, Director of the Scientific Library, Chief Accountant, Head of the Planning and Finance Department, Head of the Personnel Department, Head of the Educational and Methodological Department, Head of the Legal Department, Head of the Primary Trade Union employees, chairman of the primary trade union organization of students, director of the Campus. The rector's office may also include heads of other structural units.

1.Матюх С.А. – ректор університету – голова
2.Скиба М.Є. – голова Вченої ради, радник ректора
3.Карачун В.Я. – помічник ректора – секретар
4.Лопатовський В.Г. – проректор з НПР
5.Скиба К.М. – проректор з НПР
6.Синюк О.М. – проректор  НР
7.Нижник В.М. – проректор з НПР
8.Йохна М.А. – проректор з НПР
9.Фомов А.Д. – проректор з АГР та ВН, нач.штабу цивільного захисту
10.Олександренко В.П. – декан факультету інженерії, транспорту та архітектури
11.Карпенко В.Л. – декан факультету економіки і управління
12.Іванишена Т.В. – декан факультету технологій та дизайну
13.Савенко О.С. – декан факультету інформаційних технологій
14.Мазур М.П. – керівник НЦ ЗДО
15.Станіславова Л.Л. – декан гуманітарно-педагогічного факультету
16.Третько В.В. – декан факультету міжнародних відносин і права
17.Рудніченко Є.М. – декан факультету управління, адміністрування та туризму
18.Павлюк Є.О. – декан факультету ЗПФКС
19.Андрощук І.П. – завідувач відділу ЛАМОПВДО
20.Корнік Н.Л. – головний бухгалтер університету
21.Каткова Т. І. – начальник відділу маркетингу та матеріально-технічного забезпечення
22.Айвазян О.Б. – директор наукової бібліотеки
23.Самолюк О.Г. – завідувач навчального відділу
24.Красильникова Г.В. – зав.відділом якості освіти
25.Мартинюк І.С. – начальник відділу кадрів
26.Байдич Л.Е. – в.о. голови Ради ветеранів
27.Захаркевич О.В. – начальник науково-дослідної частини
28.Кльоц Ю.П. – начальник центру цифрових технологій
29.Ночка Ю.І. – директор студентського містечка
30.Гончар О.І. – учений секретар Вченої ради
31.Форкун І.В. – голова комітету вільної профспілки працівників університету
32.Вичавка А.А. – голова профкому студентів
33.Солтик О.О. – зав.каф. ТМФВ і спорту
34.Бідюк А.І. – помічник проректора з АГР та ВН
35.Стойко В.А. – начальник відділу охорони
36.Заржицька О.П. – начальник планово-фінансового відділу
37.Бондар Л.М. – завідувачка відділу канцелярії
38.Косенков В.Д. – зав.каф. фізики і електротехніки
39.Косіюк М.М. – начальник центру кар’єри
40.Гончарук А.М. – відповідальний секретар приймальної комісії
41.Любохинець Л.С. – зав.навчально-методичним відділом
42.Полякова М.М. – голова студентської ради
43.Баськов М.Б. – начальник відділу охорони праці
44.Юрчак І.В. – провідний юрисконсульт
45.Косянчук Т.Ф. – начальник центру післядипломної освіти
46.Яремчук В.С. – начальник редакційно-видавничого відділу
47.Горячок І.В. – завідувачка відділу навчально-виховної роботи