Рішення вченої ради за 2020 рiк

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Підсумки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти на бакалаврському та магістерському рівнях в осінньому семестрі та завдання з організації освітнього процесу на веснянний семестр 2019-2020 н.р.” від 30.01.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Звіт про наукову діяльність університету за 2019 рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2020 році” від 30.01.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій” до акредитації освітньо-наукової програми “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” галузі знань 12 “Інформаційні технології” здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні” від 24.04.2020

Рішення вченої Хмельницького національного ради університету щодо питання «Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи» від 24.04.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність до акредитації освітньо-наукової програми “Прикладна механіка” зі спеціальності 131 ” Прикладна механіка” галузі знань 13 “Механічна інженерія” здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня від 24.04.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж” до акредитації освітньо-професійної програми “Кібербезпека” за спеціальністю 125 “Кібербезпека” галузі знань 12 “Інформаційні технології” здобувачів вищої освіти на прешому (бакалаврському) рівні від 28.05.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Організаційне та методичне забезпечення прийому студентів на освітні рівні вищої освіти: перший (бакалаврський)та другий (магістерський)” від 28.05.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій до акредитації освітньо-професійної програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за спеціальністю 151 “Автоматизація та приладобудування” здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня” від 28.05.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про результати та перспективи художньо-естетичного облаштування тереторій та приміщень університету” від 25.06.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про стан матеріально-технічної бази університету з питання підготовки її до нового 2020-2021 навчального року” від 25.06.2020

Рішення вченої ради університету щодо проекту Програми забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті від 25.06.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про органiзацiю навчального процесу в осiнньому семестрi 2020-2021 н.р.” від 26.08.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри міжнародних відносин та туризму” до акредитації освітньо-професійної програми “Туризм” за спеціальністю 242 “Туризм” галузі знань 24 “Сфера обслуговування” здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня” від 24.09.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри психології та педагогіки” до акредитації освітньо-професійної програми “Психологія” за спеціальністю 053 “Психологія” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня” від 24.09.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри основ проектування до акредитації освітньо-професійної програми “Архiтектура та мiстобудування” за спеціальністю 191 “Архiтектура та мiстобудування” галузі знань 19 “Архiтектура та будiвництво” здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня” від 29.10.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри практики iноземної мови та методики викладання до акредитації освітньо-професійної програми “Англiйська мова i лiтература” за спеціальністю 014.021 “Середня освiта (мова i лiтература (англiйська))” галузі знань 01 “Освiта / Педагогика” здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня” від 29.10.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про органiзацiю наукової та науково-технiчної дiяльностi ХНУ у 2021 роцi” вiд 29.10.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії до акредитації освітньо-професійної програми “Агороінженерія” за спеціальністю 208 “Агроінженерія” галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” для першого (бакалаврського)рівня” від 26.11.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання ” Про готовність кафедри екології та біологічної освіти до акредитації ОПП Середня освіта (Біологія) першого (бакалаврського) рівня” від 26.11.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри права до акредитації освітньо-професійної програми “Право” за спеціальністю 081 “Право” галузі знань “Право” здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня від 29.12.2020″

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри філософії і політології до акредитації освітньо-професійної програми “Політологія” за спеціальністю 052 “Політологія” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня” від 29.12.2020″

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2020 р. та завдання з її розвитку на 2021 р.” від 29.12.2020″