151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

2021

Обговорення завершується: 2021

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Назва освітньої програми: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розробляти і впроваджувати апаратне та програмне забезпечення систем автоматизації, керування технологічними процесами та виробництвами на основі комп’ютерно-інтегрованих технологій з використанням теоретичних досліджень об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації та проектування автоматизованих систем керування.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта у галузі автоматизації та приладобудування за спеціальністю Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Акцент на здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема щодо проектування систем автоматизації та багаторівневих систем керування і збору даних, а також розроблення прикладного програмного забезпечення систем автоматизації, що передбачає застосування певних теорій та методів автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Особливості програми: Інтегрована підготовка до самостійного використання і впровадження технологій в області автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, а також інтеграція знань з перспективних напрямків проектування систем автоматизації на основі сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій.