123 – Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерна інженерія та програмування

2021

Обговорення завершується: 18.02.2021

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерна інженерія та програмування

Керівник проектної групи: С.М.Лисенко, д.техн.н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Лисенку С.М. на електронну адресу: sprlysenko@gmail.com