126 – Інформаційні системи та технології

2021

Обговорення завершується: 18.02.2021

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Інформаційні системи та технології

Керівник проектної групи: Є.Г. Гнатчук, к.техно.н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми –Гнатчук Є.Г. на електронну адресу liza_veta@ukr.net