172 –  Телекомунікації медійні технології та інтелектуальні мережі 

2021

Обговорення завершується: 20.05.2021

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі

Керівник проектної групи: А.А. Таранчук, к.т.н., доцент.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Таранчук Алла Анатоліївна на електронну адресу allatr@ukr.net