174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

2023

Обговорення завершується: 10.02.2023

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка .

Рівень освіти: перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Керівник проектної групи: Юрій ФОРКУН, к.т.н, доцент

Контактна особа –  Юрій ФОРКУН,  електронна адреса: forkunyu@khmnu.edu.ua