Відділи та підрозділи

• Вiльна профспiлка працiвникiв

• Відділ аспірантури та докторантури

• Відділ забезпечення якості вищої освiти

• Відділ зв’язків з громадськістю

• Відділ кадрів

• Відділ канцелярії

• Відділ ліцензування, акредитації, моніторингу освітнього процесу та видачі документів про вищу освіту

• Відділ міжнародних зв’язків

• Відділ навчально-виховної роботи

• Навчальний відділ

• Навчальний центр заочно-дистанційної освіти

• Навчально-методичний відділ

• Наукова бібліотека

Первинна профспілкова організація студентів університету

• Підготовче відділення

• Приймальна комісія

• Психологічна служба

• Ресурсний інформаційно-консультативний центр психологічної підтримки

• Студентська туристична агенція

• Студентське самоврядування

• Студентський лiтературний театр “Глорiя” ХНУ

• Фінансово-економічні служби

• Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації ім. М.П. Войнаренка

• Центр кар’єри

• Центр культури та естетичного виховання студентів

• Центр післядипломної освіти

• Центр цифрових технологій

• Юридична клініка