Відділ ліцензування, акредитації, моніторингу освітнього процесу та видачі документів про вищу освіту

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

Андрощук Ігор – доктор педагогічних наук, професор

Робоча електронна скринька: licenzuvanija@khmnu.edu.ua

Особиста електронна скринька: androshchuk@khmnu.edu.ua , lemen77@ukr.net

Контакти – аудиторія: 3-216, зовнішній робочий телефон: 72-33-85, внутрішній робочий телефон: 11-71


ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ Кривенко Алла

Зовнішній робочий телефон: 72-33-19

Внутрішній телефон: 11-53


ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР Буряк Ірина

Внутрішній телефон: 12-58


ІНЖЕНЕР

Багрій Ірина

Васильківська Леся

Помаранська Тетяна

СТРУКТУРА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

До структури відділу входять два підрозділи: підрозділ ліцензування, акредитації, моніторингу освітнього процесу та підрозділ видачі документів про вищу освіту:

1. Основні завдання підрозділу ліцензування, акредитації, моніторингу освітнього процесу:

– контроль за дотриманням термінів дії сертифікатів про акредитацію напрямів, спеціальностей, освітньо-професійних (наукових) програм університету;
– розробка системи підготовчих заходів до проведення акредитаційної експертизи та ліцензування;
– надання методично-консультативної допомоги з питань ліцензування та акредитації;
– контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та вимог до акредитації напрямків, спеціальностей, освітньо-професійних (наукових) програм підготовки фахівців за відповідними освітніми рівнями вищої освіти;
– підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо ліцензування та акредитації напрямків, спеціальностей, освітньо-професійних (наукових) програм;
– узагальнення інформації, яка надається структурними підрозділами, щодо показників діяльності університету, для формування ліцензійних та акредитацій них справ;
– контроль за дотриманням ліцензованих обсягів підготовки фахівців в університеті за спеціальностями, освітнім рівнем;
– внутрішнє рецензування ліцензійних та акредитацій них справ;
– переоформлення сертифікатів про акредитацію для університету;
– подання до МОН України пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Ліцензії (Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти);
– підготовка інформації щодо ліцензування і акредитації університету на засідання Вченої ради, ректорату, для подання звітів.

2. Основні завдання підрозділу видачі документів про вищу освіту:


– перевірка інформації в Єдиній державній базі з питань освіти (ЄДЕБО), щодо замовлення дипломів;
– замовлення дипломів у ЄДЕБО;
– перевірка інформації в електронній азі університету, яка міститься у додатках до дипломів європейського зразка;
– замовлення дипломів у друкарні;
– отримання дипломів із друкарні та передача їх на факультети;
– замовлення бланків додатків до дипломів європейського зразка в редакційно-видавничому відділі, отримання цих бланків та передача їх на факультети;
– замовлення та видача дублікатів документів про вищу освіту, перевірка даних щодо замовлення дублікатів;
– надання методично-консультативної допомоги з питань підготовки інформації для замовлення дипломів та додатків до них;
– створення замовлень на студентські квитки в ЄДЕБО для студентів І-го та V-го курсів;
– створення пакетів замовлень на студентські квитки в програмі «Education For Firebird» та подання їх у науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій для виготовлення студентських квитків;
– замовлення дублікатів студентських квитків;
– підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо замовлення студентських квитків, дипломів та додатків до них.