Відділ кадрів

Основними завданнями відділу кадрів є: забезпечення підрозділів, згідно зі штатним розписом, необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації; оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням; організація обліку особового складу підрозділів і звітності по кадрах та інше, передбачене положенням про відділ кадрів.

Начальник відділу вн. тел.: 12-41
Мартинюк Інна Станіславівна

Відділ по роботі з професорсько-викладацьким, адміністративно-господарським, навчально-допоміжним складом вн.тел.: 11-09
Старший інспектор Мазничко Тетяна Василівна
Старший інспектор Стельмах Олена Олександрівна
Старший інспектор Чечела Олена Вікторівна

Відділ по роботі зі студентським складом вн.тел.: 11-61
Старший інспектор Бойко Вероніка Євгенівна
Старший інспектор Гурман Світлана Вікторівна

Відділ військово-мобілізаційного обліку вн.тел.: 12-93
Старший інспектор Дзіс Ольга Марківна

Положення про Відділ кадрів

ТЕЛ. (0382) 77-33-74