Первинна профспілкова організація студентів університету

Первинна профспілкова організація студентів університету – це громадська організація студентів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Вступ студентів до профспілки провадиться на добровільних засадах, без будь-якого обмеження через національність, расову приналежність, стать, партійність або релігійні переконання.

Первинна профспілкова організація студентів ХНУ діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України», та на основі Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, згідно законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

Вищим органом профспілкової організації студентів ХНУ є профспілкова конференція. Безпосереднє керівництво роботою профспілкової організації здійснює Профком, що обирається конференцією на термін до п’яти років або формується на засадах прямого делегування.

Відповідно до основної мети діяльності, Профком:

• забезпечує надання правової та інформаційно-методичної допомоги студентству;

• систематично проводить навчання профспілкового активу, готує його інформаційно-методичне забезпечення;

• інформує членів профспілки про свою діяльність;

• ініціює здійснення морального та матеріального заохочення студентів, які відзначились вагомими досягненнями у навчанні, науковій, громадській, культурно-масовій, спортивній роботі.

Сторiнка в Instagram: https://www.instagram.com/profkom_khnu/

Статут Профспілки працівників освіти та науки

Положення про первинну профспілкову організацію студентів Хмельницького національного університету