Відділ навчально-виховної роботи

Сучасне українське суспільство одним із пріоритетних завдань вищої школи визначає створення сприятливого навчально-виховного середовища, яке б забезпечувало формування особистості майбутнього фахівця з притаманними йому такими якостями як високий професіоналізм, діловитість, громадська активність, мобільність, почуття відповідальності, самостійність у прийнятті рішень, прагнення й здатність до самоосвіти та самовдосконалення, комунікативність, емпатійність тощо. Успішне вирішення окреслених завдань можливе за умови конструктивно організованої виховної роботи у закладах вищої освіти, продуманого вибору форм, методів її реалізації.

Основні завдання відділу навчально-виховної роботи:

 • планування і координація діяльності виховної роботи в університеті;
 • організація заходів (семінарів, тренінгів тощо) із питань виховної роботи для заступників деканів факультетів з виховної роботи, кураторів академічних груп;
 • узагальнення досвіду виховної роботи в університеті, розробка рекомендацій  і вдосконалення системи виховної діяльності;
 • розробка і підготовка нормативних документів і методичних матеріалів із виховної роботи;
 • організація та проведення моніторингу, соціологічних і соціально-психологічних досліджень із виховної роботи;
 • поширення інформації про різноманітні заходи, зокрема творчі конкурси, студентські акції, спеціалізовані виставки тощо;
 • організація і проведення культурних, просвітницьких, громадських акцій, проєктів, спортивно-масових заходів;
 • сприяння в роботі студентського самоврядування університету;
 • організація та здійснення інформаційного забезпечення виховної діяльності;
 • підготовка подань щодо нагородження студентів і викладачів, які беруть активну участь у виховній діяльності, проведенні культурно-масової роботи в університеті;
 • здійснення профілактичної роботи зі здобувачами вищої освіти щодо виконання Правил внутрішнього розпорядку університету.