Установчі документи

  1. Статут
  2. Правила внутрішнього трудового розпорядку
  3. Склад керівних органів університету
  4. Стратегія інтернаціоналізації Хмельницького національного університету на 2022-2025
  5. Стратегія розвитку Хмельницького національного університету на 2021-2025р.р.
  6. Стратегія розвитку Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на 2022 – 2026 роки
  7. Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету
  8. Декларація учасника освітнього процесу щодо дотримання академічної доброчесності
  9. Колективний договір на 2020-2023 роки між адміністрацією і трудовим колективом Хмельницького національного університету (зі змінами і доповненнями від 21.11.2020 року)
  10. Зміни та доповнення до пунктів колективного договору на 2020-2023 роки між адміністрацію і трудовим колективом Хмельницького національного університету від 19.10.2022 року