014 Secondary education. Language and literature (English)

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 014 «Середня освіта» освітньо-професійної програми “Середня освіта. Мова і література (англійська)” у Хмельницькому національному університеті(Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Наказ про склад експертної групи 014 Середня освіта. Мова і література (англійська)

Information on self-assessment of the educational program

Educational and professional program. 2020

Educational and professional program. 2019

Educational and professional program. 2017

Curriculum. 2020

Curriculum. 2019

Curriculum. 2017

Review of OPP from the methodologist in German HOIPOPO Lutsenko LP

Review of OPP from Doctor of Sciences Zadorozhna IP

Review of OPP from Doctor of Sciences Biletska IO

Review of OPP from the school principal Ivasishin NF

Review of OPP from English teacher Maidan AG

Звіт експертної групи Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 6070 англійська мова і література

Conclusion of the branch expert council on the possibility of accreditation of the educational program

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи 014 Середня освіта. Мова і література (англійська)