014 Середня освіта. Мова і література (англійська)

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 014 «Середня освіта» освітньо-професійної програми “Середня освіта. Мова і література (англійська)” у Хмельницькому національному університеті(Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Наказ про склад експертної групи 014 Середня освіта. Мова і література (англійська)

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Освітньо-професійна програма. 2020 рiк

Освітньо-професійна програма. 2019 рiк

Освітньо-професійна програма. 2017 рiк

Навчальний план. 2020

Навчальний план. 2019

Навчальний план. 2017

Рецензія на ОПП від методиста з німецької мови ХОІПОПО Луценко Л.П.

Рецензія на ОПП від доктора наук Задорожна І. П.

Рецензія на ОПП від доктора наук Білецька І.О.

Рецензія на ОПП від директора школи Івасішина Н.Ф.

Рецензія на ОПП від вчителя англiйської мови Майдан А.Г.

Звіт експертної групи Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 6070 англійська мова і література

Висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи 014 Середня освіта. Мова і література (англійська)