Освітні програми бакалаврського рівня. Факультет інформаційних технологій