125 - Cybersecurity

2022, 2021, 2019, 2017

Year of entry into force: 2022

Specialty: 125 Cybersecurity

Name of educational program: Cybersecurity Education and Professional Program

Orientation of the educational program: Здатність організовувати та підтримувати комплекс заходів інформаційної та/або кібербезпеки у різних сферах професійної діяльності відповідно до наявних ризиків та імовірних загроз згідно вимог національних та міжнародних стандартів і практик, законодавчої та нормативно-правової бази України.

Focus of the program, specialization Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю кібербезпека. Акцент програми зроблено на розробці, впровадженні та супроводі комплексних систем захисту інформації, що базується на аналізі, виявленні та оцінюванні можливих загроз, уразливостей і дестабілізуючих чинників інформаційному простору та інформаційним
ресурсам, та на ризик-орієнтованому контролі доступу до інформаційних ресурсів

Features of the program: Integrated training of specialists to solve problems in the field of information and / or cybersecurity, which involves the development, implementation and operation of complex (information, telecommunications, technical) systems and information protection measures at the objects of information activities.

Year of entry into force: 2021

Specialty: 125 Cybersecurity

Name of educational program: Cybersecurity Education and Professional Program

Orientation of the educational program: Emphasis on the ability to organize and maintain a set of information and / or cybersecurity measures in various areas of professional activity in accordance with existing risks and potential threats in accordance with national and international standards and practices, legal and regulatory framework of Ukraine.

Focus of the program, specialization Special education in the field of information technology in cybersecurity.

Features of the program: Integrated training of specialists to solve problems in the field of information and / or cybersecurity, which involves the development, implementation and operation of complex (information, telecommunications, technical) systems and information protection measures at the objects of information activities.

Year of entry into force: 2019

Specialty: 125 Cybersecurity

Name of educational program: Cybersecurity Education and Professional Program

Orientation of the educational program: Emphasis on the ability to organize and maintain a set of information and / or cybersecurity measures in various areas of professional activity in accordance with existing risks and potential threats in accordance with national and international standards and practices, legal and regulatory framework of Ukraine.

Focus of the program, specialization Special education in the field of information technology in cybersecurity.

Features of the program: Integrated training of specialists to solve problems in the field of information and / or cybersecurity, which involves the development, implementation and operation of complex (information, telecommunications, technical) systems and information protection measures at the objects of information activities.

Year of entry into force: 2017

Specialty: 125 Cybersecurity

Name of educational program: Cybersecurity Education and Professional Program

Orientation of the educational program: Emphasis on the ability to organize and maintain a set of information and / or cybersecurity measures in various areas of professional activity in accordance with existing risks and potential threats in accordance with national and international standards and practices, legal and regulatory framework of Ukraine.

Focus of the program, specialization Special education in the field of information technology in cybersecurity.

Features of the program: Integrated training of specialists to solve problems in the field of information and / or cybersecurity, which involves the development, implementation and operation of complex (information, telecommunications, technical) systems and information protection measures at the objects of information activities.