174 – Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

2023

Year of entry into force: 2023

Specialty: 174 Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

Name of educational program: Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

Purpose of the program: Підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки в умовах технічного прогресу з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, що стоять за завданнями Industry 4.0

Features of the program: Інтегрована підготовка фахівців з автоматизації, комп’ютерно- інтегрованих технологій та робототехніки орієнтована на проєктування та розробку систем автоматизації і робототехніки та багаторівневих систем керування і збору даних, розроблення прикладного програмного забезпечення систем автоматизації і робототехнічних систем, налагодження систем автоматизації та робототехнічних пристроїв та систем.