121 - Software Engineering

2023, 2022, 2021, 2019

Рік введення в дію: 2023

Specialty: 121 Software Engineering

Name of educational program: Software engineering

The purpose of the educational program: Метою освітньої програми є розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інженерії програмного забезпечення, у процесі їх інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя

Focus of the program, specialization Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Акцент програми зроблено на здатності до паралельної роботи над етапами життєвого циклу програмного забезпечення та ефективної взаємодії між виконавцями етапів.

Features of the program: Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інженерії програмного забезпечення орієнтована на командну розробку, управлінні проектами та на розвиток навичок синхронної роботи над етапами життєвого циклу програмного забезпечення.

Рік введення в дію: 2022

Specialty: 121 Software Engineering

Name of educational program: Software engineering

The purpose of the educational program: Підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Focus of the program, specialization Special education in the field of information technology in the field of software engineering Keywords: software, processes, tools and resources for software development, maintenance and quality assurance

Features of the program:  Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інженерії програмного забезпечення, що передбачає розроблення, супровід та забезпечення якості програмного забезпечення.

Year of entry into force:2021

Specialty: 121 Software Engineering

Name of educational program: Software engineering

The purpose of the educational program: Training of specialists capable of setting and solving tasks related to software development, maintenance and quality assurance. Provide theoretical knowledge and practical skills sufficient for successful performance of professional duties in the specialty.

Focus of the program, specialization Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за
спеціальністю інженерія програмного забезпечення

Features of the program:  Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері
інженерії програмного забезпечення, що передбачає розроблення, супровід та забезпечення якості програмного забезпечення.

Year of entry into force:2019

Specialty: 121 Software Engineering

Name of educational program: Software engineering

The purpose of the educational program: Training of specialists capable of setting and solving tasks related to software development, maintenance and quality assurance. Provide theoretical knowledge and practical skills sufficient for successful performance of professional duties in the specialty.

Focus of the program, specialization Special education in the field of information technology in the field of software engineering Keywords: software, processes, tools and resources for software development, maintenance and quality assurance

Features of the program: Focused on partnership with domestic and foreign educational and scientific institutions, the private sector, scientists and practitioners, participation in international programs to improve the quality of education.