022 - Design

2023, 2022, 2020

Рік введення в дію: 2023

Specialty: 022- Design

Name of educational program: Design

The purpose of the educational program: підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних вирішувати комплексні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі дизайну та науково-педагогічній діяльності

The main focus of the educational program and specialization: Програма спрямована на вивчення фахових дисциплін з створення об’єктів дизайну відповідно до потреб ринку товарів і послуг та можливістю реалізації власної підприємницької діяльності в сфері дизайну, підготовку до науково-педагогічної діяльності.

Features of the program: Програма передбачає опанування дизайнерських дисциплін та виконання реальних проєктів в матеріалі з використанням комп’ютерних технологій, що дозволяє формувати та розвивати авторський стиль здобувача освіти в проєктній діяльності, орієнтованій на регіональний ринок праці; планувати власну професійну діяльність в сфері дизайну, апробовувати її результати на міжнародних та всеукраїнських фахових і мистецьких конкурсах, фестивалях.

Year of entry into force: 2022
Year of entry into force: 2020

Specialty: 022 - Design

Name of educational program: Educational and professional program "Design"

The purpose of the educational program: Training of specialists capable of solving complex problems and problems of innovation and research in the field of design.

The main focus of the educational program and specialization: Special education in culture and art, specialty design.

Features of the program: The program requires special artistic practice and constant production of ideas in the material. To organize the connection with the real production, it is planned to provide the opportunity to perform creative work in some disciplines and diploma and course design commissioned by enterprises.