022 – Дизайн

2022, 2020

Рік введення в дію: 2022
Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 022 ДИЗАЙН

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Дизайн»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних вирішувати комплексні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі дизайну.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі культури і мистецтва за спеціальністю дизайн.

Особливості програми: Програма вимагає спеціальної художньої практики та постійного виготовлення ідей в матеріалі. Для організації зв’язку з реальним виробництвом планується забезпечення можливості виконання творчих робіт з деяких навчальних дисциплін та дипломного і курсового проєктування на замовлення підприємств.