022 – Дизайн

2023, 2022, 2020

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 022 Дизайн

Назва освітньої програми: Дизайн

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних вирішувати комплексні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі дизайну та науково-педагогічній діяльності

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Програма спрямована на вивчення фахових дисциплін з створення об’єктів дизайну відповідно до потреб ринку товарів і послуг та можливістю реалізації власної підприємницької діяльності в сфері дизайну, підготовку до науково-педагогічної діяльності.

Особливості програми: Програма передбачає опанування дизайнерських дисциплін та виконання реальних проєктів в матеріалі з використанням комп’ютерних технологій, що дозволяє формувати та розвивати авторський стиль здобувача освіти в проєктній діяльності, орієнтованій на регіональний ринок праці; планувати власну професійну діяльність в сфері дизайну, апробовувати її результати на міжнародних та всеукраїнських фахових і мистецьких конкурсах, фестивалях.

Рік введення в дію: 2022
Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 022 ДИЗАЙН

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Дизайн»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних вирішувати комплексні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі дизайну.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі культури і мистецтва за спеціальністю дизайн.

Особливості програми: Програма вимагає спеціальної художньої практики та постійного виготовлення ідей в матеріалі. Для організації зв’язку з реальним виробництвом планується забезпечення можливості виконання творчих робіт з деяких навчальних дисциплін та дипломного і курсового проєктування на замовлення підприємств.