Бакалавр. 017 Фізична культура і спорт

Програма візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фізична культура і спорт» 27.04.2020 р. по 29.04.2020 р.

Посилання на відкриту онлайн зустріч по акредитації ОП “Фізична культура і спорт”

Вiдомостi про самооцінювання освітньої програми

Навчальний план. 2019 рiк

Навчальний план. 2016 рiк

Освiтньо-професiйна програма. 2019 рiк

Освiтньо-професiйна програма. 2016 рiк

Рецензiя на освітньо-професiйну програму Фiзична культура i спорт Хмельницького нацiонального унiверситету (Плахотнюк О.I.)

Рецензiя на освітньо-професiйну програму Фiзична культура i спорт Хмельницького нацiонального унiверситету (Вешко В.I.)

Рецензiя на освітньо-професiйну програму Фiзична культура i спорт Хмельницького нацiонального унiверситету (Ремез С.С.)

Звіт про результати акредитаційної експертизи Фізична культура і спорт

Експертний висновок галузевої експертної ради Фізична культура і спорт

Рішення національного агенства із забезпечення якості вищої освіти Фізична культура і спорт