014 – Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика

2023, 2022, 2020

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва освітньої програми: Трудове навчання та технології,інформатика

Гарант освітньої програми: Ірина Андрощук, докт. пед. наук, проф.

Мета освітньої програми:  Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні професійні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в динамічних умовах закладів загальної середньої освіти під час викладання трудового навчання, технологій та інформатики. Опанування загальних та фахових компетентностей, достатніх для вирішення проблем у педагогічній та інноваційній діяльності закладів загальної середньої та вищої освіти.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: освітньо-професійна програма поєднує дві предметні спеціальності: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) й 014.09 Середня освіта (Інформатика) й забезпечує підготовку вчителя закладу загальної середньої освіти з трудового навчання та технологій й інформатики.

Особливості програми:  Інтеграція психолого-педагогічної, методичної, художньо-технічної й інформаційно-комп’ютерної підготовки майбутніх учителів з урахуванням сучасних вимог до освітнього процесу та використання інформаційно-комп’ютерних технологій в закладах загальної середньої освіти на міждисциплінарних засадах.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва освітньої програми: Трудове навчання та технології,інформатика

Гарант освітньої програми: І.В. Андрощук,докт. пед. наук, доц.

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні професійні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в динамічних умовах закладів загальної середньої освіти під час трудового навчання, технологій, інформатики та закладів вищої освіти. Опанування загальних та фахових компетентностей, достатніх для вирішення проблем у педагогічній та інноваційній діяльності закладів загальної середньої та вищої освіти.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Міждисциплінарний характер освітньо-професійної програми, що поєднує дві предметні спеціальності – 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) й 014.09 Середня освіта (Інформатика) й забезпечує підготовку вчителя закладу загальної середньої освіти (трудового навчання та технологій й інформатики) та викладача закладу вищої освіти.

Особливості програми: Інтеграція психолого-педагогічної, методичної, художньо-технічної й інформаційно-комп’ютерної підготовки майбутніх учителів з урахуванням сучасних вимог до освітнього процесу та використання інформаційних технологій в закладах загальної середньої та вищої освіти.