Рішення вченої ради за 2023 рік

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про підсумки волонтерської роботи за 2023 р. та завдання з її подальшої активізації” від 28.12.2023 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри економічної теорії, підприємства та торгівлі до акредитації освітньо-професійної програми “Підприємство, торгівля та комерційна логістика” за спеціальністю 076 “Підприємництво та торгівля” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти” від 28.12.2023 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри туризму та готельно-ресторанної справи до акредитації освітньо-професійної програми “Туризм” за спеціальністю 242 “Туризм і рекреація” другого (магістерського) рівня вищої освіти” від 28.12.2023 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій до акредитації освітньо-професійної програми “Електронні інформаційно-комунікаційні системи та мережі” за спеціальністю 172 “Електроніка, автоматизація та електронні комунікації” галузі знань 17 “Електроніка, автоматизація та електронні комунікації” здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня” від 30.11.2023 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри кібербезпеки до акредитації освітньо-професійної програми “Кібербезпека та захист інформації” за спеціальністю 125 “Кібербезпека та захист інформації” галузі знань 12 “Інформаційні технології” здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня” від 30.11.2023 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки до акредитації освітньо-професійної програми “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” за спеціальністю “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” галузі знань 17 “Електроніка, автоматизація та електронні комунікації” здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня” від 30.11.2023 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Зміни до організації освітнього процесу у зимовий період» від 23.11.2023 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі до акредитації освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 26.10.2023 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі до акредитації освітньо-наукової програми «Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти» від 26.10.2023 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри української філології до акредитації освітньо- професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» за спеціальністю 014 «Середня освіта (Українська мова і література» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 26.10.2023 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання про готовність кафедри інженерії програмного забезпечення до акредитації освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 28 вересня 2023 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання Про підсумки вступної кампанії 2023 року та завдання щодо організації профорієнтаційної роботи структурних підрозділів університету у 2023-2024 н.р.

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету «Про підготовку матеріально-технічної бази до нового 2023-2024 навчального року» від 31.08.2023 р.

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання «Про підсумки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у весняному семестрі 2022-2023 н.р. та особливості організації навчального процесу в осінньому семестрі 2023-2024 н.р.» від 31 серпня 2023 р.

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про підсумки акредитаційних експертиз освітніх програм у 2022-2023 н.р.» від 31.08.2023 р.

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про виконання заходів із профорієнтаційної роботи та готовність університету до вступної кампанії 2023 року” від 29.06.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри соціальної роботи і соціальної педагогігки до акредитації освітньо-професійної програми “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” за спеціальінстю 231 “Соціальна робота” галузі знань 23 “Соціальна робота” другого (магістерського) рівня вищої освіти” від 29.06.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання про готовність кафедри обліку, аудиту та оподаткування до акредитації освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня вищої освіти від 25.05.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри маркетингу до акредитації освітньо-професійної програми “Маркетинг” за спеціальністю 075 “Маркетинг” галузь знань 07 “Управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти від 25.05.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету “Про готовність кафедри дизайну до акредитації освітньо-професійної програми”Дизайн” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022″Дизайн”” від 25.05.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про створення наукового парку Хмельницького національного університету» від 27.04.2023 р.

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем до акредитації освітньо-професійної програми “Інформаційні системи та технології” за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології” галузі знань 12 “Інформаційні технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти від 27.04.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання про готовність кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту до акредитації освітньо-професійної програми “Середня освіта (Фізична культура)” за спеціальністю 014 “Середня освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти від 27.04.2023

Рішення Вченої ради університету щодо питання “Затвердження Правил прийому до Хмельницького національного університету в 2023 році” від 27.04.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність до акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)» другого (магістерського) рівня вищої освіти від 30.03.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва до акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика» за спеціальністю 014 «Середня освіта» за предметною спеціальністю 014.10 «Середня освіта (трудове навчання та технології)» галузі знань 01 «Освіта ⁄ Педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти від 30.03.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри української філології до акредитації ОПП Філологія. Українська мова та література другого (магістерського) рівня” від 23.02.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри слов’янської філології до акредитації освітньо-професійної програми “Філологія (слов’янські мови і літератури, переклад включно), перша – польська” за спеціальністю 035 “Філологія” за спеціалізацією 035.033 “Слов’янські мови і літератури, переклад включно), перша – польська” галузі знань 03 “Гуманітарні науки” другого (магістерського) рівня вищої освіти” від 23.02.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про готовність кафедри германської філології та перекладознавства до акредитації освітньо-професійної програми “Германська філологія та перекладознавство:англійська мова та друга іноземна мова” за спеціальністю 035 “Філологія” галузі знань 03 “Гуманітарні науки” другого (магістерського) рівня вищої освіти” від 23.02.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Про зміни до Положення з організації виховної роботи у Хмельницькому національному університеті” від 26.01.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання “Про підсумки досягнень здобувачів вищої освіти в осінньому семестрі та завдання з організації освітнього процесу на весняний семестр 2022-2023 н.р.” від 26.01.2023

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання “Звіт про наукову діяльність університету за 2022 рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2023 році” від 26.01.2023