073 - Management

2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Year of entry into force: 2023

Specialty: 073 “Менеджмент”

Name of educational program: Educational and professional program "Management"

The purpose of the educational program: Формування особистості кваліфікованого фахівця, здатного до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, із сучасним управлінським мисленням, лідерськими навичками, здатністю застосовувати інноваційні управлінські технології, вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Features of the program: Можливість отримати в межах освітньої програми комплексні знання про діяльність підприємств (організацій) та управління ними за рахунок вивчення логічної послідовності дисциплін, спрямованих на практичне використання сучасних технологій менеджменту та системний розвиток управлінських компетентностей. Посилена компонента бізнес-орієнтованих дисциплін, зроблено фокус на практичну спрямованість підготовки фахівців, здатних створювати та розвивати сучасні організації.

Year of entry into force: 2022

Specialty: 073 MANAGEMENT

Name of educational program: Educational and professional program "Management"

The purpose of the educational program: Формування особистості кваліфікованого фахівця із сучасними поглядами та мисленням, лідерськими навичками, здатного застосовувати інноваційні управлінські технології, вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of management and administration in the specialty "Management".

Features of the program: Можливість отримати в межах освітньої програми комплексні знання про діяльність підприємств (організацій) та управління ними за рахунок вивчення логічної послідовності дисциплін, спрямованих на практичне використання сучасних технологій менеджменту та системний розвиток управлінських компетентностей. Посилена компонента бізнес-орієнтованих дисциплін, зроблено фокус на практичну спрямованість підготовки фахівців, здатних створювати та розвивати сучасні організації.

Year of entry into force: 2021

Specialty: 073 MANAGEMENT

Name of educational program: Educational and professional program "Management"

The purpose of the educational program: Formation of personality of highly qualified specialists with new views and way of thinking, leadership skills, able to apply modern management technologies, solve practical problems and complex specialized tasks characterized by complex and uncertain conditions in the field of management of organizations and their departments

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of management and administration in the specialty "Management".

Features of the program: Interdisciplinary and multidisciplinary training of management specialists. Considerable attention in the educational program is paid to the use of modern management technologies for the effective management of organizations (including enterprises of Khmelnytsky region). As a result of studying in this program, students will receive universal competencies in management.

Year of entry into force: 2020

Specialty: 073 MANAGEMENT

Name of educational program: Educational and professional program "Management"

The purpose of the educational program: Formation of personality of highly qualified specialists with new views and way of thinking, leadership skills, able to apply modern management technologies, solve practical problems and complex specialized tasks characterized by complex and uncertain conditions in the field of management of organizations and their departments

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of management and administration in the specialty "Management".

Features of the program: Interdisciplinary and multidisciplinary training of management specialists. Considerable attention in the educational program is paid to the use of modern management technologies for the effective management of organizations (including enterprises of Khmelnytsky region). As a result of studying in this program, students will receive universal competencies in management.

Year of entry into force: 2019

Specialty: 073 MANAGEMENT

Name of educational program: Educational and professional program "Management"

The purpose of the educational program: Formation of personality of highly qualified specialists with new views and way of thinking, leadership skills, able to apply modern management technologies, solve practical problems and complex specialized tasks characterized by complex and uncertain conditions in the field of management of organizations and their departments

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of management and administration in the specialty "Management".

Features of the program: Interdisciplinary and multidisciplinary training of management specialists. Considerable attention in the educational program is paid to the use of modern management technologies for the effective management of organizations (including enterprises of Khmelnytsky region). As a result of studying in this program, students will receive universal competencies in management.