073 – Менеджмент

2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 073 “Менеджмент”

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Мета освітньої програми: Формування особистості кваліфікованого фахівця, здатного до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, із сучасним управлінським мисленням, лідерськими навичками, здатністю застосовувати інноваційні управлінські технології, вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Особливості програми: Можливість отримати в межах освітньої програми комплексні знання про діяльність підприємств (організацій) та управління ними за рахунок вивчення логічної послідовності дисциплін, спрямованих на практичне використання сучасних технологій менеджменту та системний розвиток управлінських компетентностей. Посилена компонента бізнес-орієнтованих дисциплін, зроблено фокус на практичну спрямованість підготовки фахівців, здатних створювати та розвивати сучасні організації.

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Мета освітньої програми: Формування особистості кваліфікованого фахівця із сучасними поглядами та мисленням, лідерськими навичками, здатного застосовувати інноваційні управлінські технології, вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю «Менеджмент».

Особливості програми: Можливість отримати в межах освітньої програми комплексні знання про діяльність підприємств (організацій) та управління ними за рахунок вивчення логічної послідовності дисциплін, спрямованих на практичне використання сучасних технологій менеджменту та системний розвиток управлінських компетентностей. Посилена компонента бізнес-орієнтованих дисциплін, зроблено фокус на практичну спрямованість підготовки фахівців, здатних створювати та розвивати сучасні організації.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Мета освітньої програми: Формування особистості висококваліфікованих фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками, здатних застосовувати сучасні технології управління, вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління і адміністрування за спеціальністю «Менеджмент».

Особливості програми: Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з менеджменту. Значна увага в освітній програмі приділена застосуванню сучасних управлінських технологій для здійснення ефективного управління діяльністю організацій (у т.ч. підприємств Хмельницької області). У результаті навчання за даною програмою студенти отримають універсальні компетентності з менеджменту.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Мета освітньої програми: Формування особистості висококваліфікованих фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками, здатних застосовувати сучасні технології управління, вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління і адміністрування за спеціальністю «Менеджмент».

Особливості програми: Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з менеджменту. Значна увага в освітній програмі приділена застосуванню сучасних управлінських технологій для здійснення ефективного управління діяльністю організацій (у т.ч. підприємств Хмельницької області). У результаті навчання за даною програмою студенти отримають універсальні компетентності з менеджменту.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Мета освітньої програми: Формування особистості висококваліфікованих фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками, здатних застосовувати сучасні технології управління, вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління і адміністрування за спеціальністю «Менеджмент».

Особливості програми: Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з менеджменту. Значна увага в освітній програмі приділена застосуванню сучасних управлінських технологій для здійснення ефективного управління діяльністю організацій (у т.ч. підприємств Хмельницької області). У результаті навчання за даною програмою студенти отримають універсальні компетентності з менеджменту.