051 - Economics and business analytics

2023, 2021, 2020, 2019, 2017

Year of entry into force: 2023

Specialty: 051 ECONOMICS

Name of educational program: Educational and professional program "Business Economics and Analytics"

The purpose of the educational program: Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з економіки і аналітики бізнесу, які сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, що дозволить успішно здійснювати дослідження закономірностей функціонування та розвитку соціально-економічних систем, виконувати організаційно-управлінську та інформаційно- аналітичну роботу для підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання, установ та організацій за умов невизначеності ринкового середовища.

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю «Економіка» з акцентом на організаційно- управлінському та аналітичному оцінюванні бізнесу.

Year of entry into force: 2021

Specialty: 051 ECONOMICS

Name of educational program: Educational and professional program "Business Economics and Analytics"

The purpose of the educational program: Formation and development of general and professional competencies in economics and business analytics that contribute to social stability and mobility of graduates in the labor market, which will successfully study the patterns of functioning and development of socio-economic systems, perform organizational and managerial and information-analytical work to increase efficiency activities of enterprises, institutions and organizations under conditions of uncertainty of the market environment

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of social and behavioral sciences in Economics with an emphasis on economic management and analytical evaluation of business

Features of the program: Integrated training of specialists in economic management, information and analytical evaluation of business with the use of modern information technologies

Year of entry into force: 2020

Specialty: 051 ECONOMICS

Name of educational program: Educational and professional program "Business Economics and Analytics"

The purpose of the educational program: Formation and development of general and professional competencies in economics and business analytics that contribute to social stability and mobility of graduates in the labor market, which will successfully study the patterns of functioning and development of socio-economic systems, perform organizational and managerial and information-analytical work to increase efficiency activities of enterprises, institutions and organizations under conditions of uncertainty of the market environment

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of social and behavioral sciences in Economics with an emphasis on economic management and analytical evaluation of business

Features of the program: Integrated training of specialists in economic management, information and analytical evaluation of business with the use of modern information technologies

Year of entry into force: 2019

Specialty: 051 ECONOMICS

Name of educational program: Educational and professional program "Business Economics and Analytics"

The purpose of the educational program: Formation and development of general and professional competencies in economics and business analytics that contribute to social stability and mobility of graduates in the labor market, which will successfully study the patterns of functioning and development of socio-economic systems, perform organizational and managerial and information-analytical work to increase efficiency activities of enterprises, institutions and organizations under conditions of uncertainty of the market environment

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of social and behavioral sciences in Economics with an emphasis on economic management and analytical evaluation of business

Features of the program: Integrated training of specialists in economic management, information and analytical evaluation of business with the use of modern information technologies

Year of entry into force: 2017

Specialty: 051 ECONOMICS

Name of educational program: Educational and professional program "Business Economics and Analytics"

The purpose of the educational program: Formation and development of general and professional competencies in economics and business analytics that contribute to social stability and mobility of graduates in the labor market, which will successfully study the patterns of functioning and development of socio-economic systems, perform organizational and managerial and information-analytical work to increase efficiency activities of enterprises, institutions and organizations under conditions of uncertainty of the market environment

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of social and behavioral sciences in Economics with an emphasis on economic management and analytical evaluation of business

Features of the program: Integrated training of specialists in economic management, information and analytical evaluation of business with the use of modern information technologies