014 - Secondary education (Physical education)

2023, 2022, 2020

Рік введення в дію: 2023

Specialty: 014 Середня освіта (Фізична культура)

The purpose of the educational program: Формування особистості конкурентоспроможного професіонала, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі середньої освіти (Фізична культура), який володіє компетентностями, що дозволяють ефективно організовувати та забезпечувати освітній процес у закладах освіти, провадити дослідження в межах предметної спеціальності з урахуванням невизначеності умов і вимог, спрямованого на саморозвиток та самоосвіту.

The main focus of the educational program and specialization: Фокус освітньо-професійної програми акцентовано на підготовці професіонала, здатного ефективно проваджувати професійну діяльність за професіями вчителя фізичної культури закладів загальної середньої освіти, викладача фізичного виховання закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Features of the program: Інтеграція педагогічної та фахової підготовки, що надає право ефективного викладання фізичного виховання (культури) у закладах фахової передвищої, вищої та загальної середньо освіти з можливостями поглибленого визначення стану індивідуальних фізичних, морфо-функціональних можливостей учасників освітнього процесу.

Рік введення в дію: 2022
Year of entry into force: 2020

Specialty: 014 Середня_освіта

Name of educational program: Educational and professional program Secondary education (Physical culture)

The purpose of the educational program: Formation of the personality of the expert capable to solve difficult complex problems and problems of research character in the field of physical culture and sports

The main focus of the educational program and specialization: The program emphasizes the implementation of educational programs in physical culture, in accordance with the curriculum and schedule of the educational process in secondary schools of II-III degrees, the institution

Features of the program: Integration of professional and pedagogical training, which gives the right to teach in higher and secondary education