014 – Середня освіта (Фізична культура)

2023, 2022, 2020

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)

Мета освітньої програми: Формування особистості конкурентоспроможного професіонала, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі середньої освіти (Фізична культура), який володіє компетентностями, що дозволяють ефективно організовувати та забезпечувати освітній процес у закладах освіти, провадити дослідження в межах предметної спеціальності з урахуванням невизначеності умов і вимог, спрямованого на саморозвиток та самоосвіту.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Фокус освітньо-професійної програми акцентовано на підготовці професіонала, здатного ефективно проваджувати професійну діяльність за професіями вчителя фізичної культури закладів загальної середньої освіти, викладача фізичного виховання закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Особливості програми: Інтеграція педагогічної та фахової підготовки, що надає право ефективного викладання фізичного виховання (культури) у закладах фахової передвищої, вищої та загальної середньо освіти з можливостями поглибленого визначення стану індивідуальних фізичних, морфо-функціональних можливостей учасників освітнього процесу.

Рік введення в дію: 2022
Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 014 Середня_освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні комплексні завдання і проблеми дослідницького характеру в галузі фізичної культури і спорту

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: У програмі зроблено акценти на виконання навчальних програм з фізичної культури, у відповідності до навчального плану та графіка навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів, заклад

Особливості програми: Інтеграція фахової та педагогічної підготовки, що надає право викладання у закладах вищої і середньо освіти