014 – Середня освіта (Фізична культура)

2022, 2020

Рік введення в дію: 2022
Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 014 Середня_освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні комплексні завдання і проблеми дослідницького характеру в галузі фізичної культури і спорту

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: У програмі зроблено акценти на виконання навчальних програм з фізичної культури, у відповідності до навчального плану та графіка навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів, заклад

Особливості програми: Інтеграція фахової та педагогічної підготовки, що надає право викладання у закладах вищої і середньо освіти