014 – Середня освіта. (Фізична культура)

2020

Year of entry into force: 2020

Specialty: 014 Secondary education

Name of educational program: Educational and professional program Secondary education (Physical culture)

Guarantor of the educational program  О.О. Солтик, д.п.н., доцент

The purpose of the educational program: 

Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури, здатних
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури.

Features of the program:  Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури, здатних
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури.