014 – Середня освіта. (Фізична культура)

2020

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

Гарант освітньої програми:  О.О. Солтик, д.п.н., доцент

Мета освітньої програми: 

Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури, здатних
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури.

Особливості програми:  Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури, здатних
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури.