242 – Туризм

2022, 2021

Обговорення завершується: 06.05.2022

Спеціальність: 242 Туризм

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: «Туризм»

Керівник проектної групи: Людмила ГРИГОР’ЄВА, к.е.н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати зауваження Григор’єва Л.В., на електронну адресу grigorievalv@ukr.net

Обговорення завершується: 20.07.2021

Спеціальність:  242  Туризм

Рівень освіти: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)

Назва освітньо-професійної програми: Туризм

Гарант  (Керівник проєктної групи): Людмила ГРИГОР’ЄВА

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати  Людмилі Григор’євій  на електронну адресу  grigorievalv@ukr.net