161 – Хімічні технології та інженерія

2021, 2020, 2016

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 161 Хiмiчнi технологiї та iнженерiя

Назва освітньої програми: Хімічні технології та інженерія

Гарант освітньої програми: Т.В. Iванiшена, к.т.н. доц.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 161 Хiмiчнi технологiї та iнженерiя

Назва освітньої програми: Бакалавр з хімічних технологій та інженерії

Гарант освітньої програми: Т.В. Iванiшена, к.т.н. доц.

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 161 Хiмiчнi технологiї та iнженерiя

Назва освітньої програми: Бакалавр з хімічних технологій та інженерії