075 – Маркетинг

2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Обговорення завершується: 01.03.2024

Спеціальність: 075 Маркетинг

Рівень освіти: Другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми: Маркетинг

Гарант  (Керівник проєктної групи):    Закрижевська Ірина Василівна к.е.н., доц.

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати Ірині Закрижевській  на електронну адресу  zakryzhevskai@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 08.03.2023

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Обговорення завершується: 08.03.2023

Рівень освіти: ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Назва освітньо-професійної програми: МАРКЕТИНГ

Гарант/Контактна особа: Закрижевська Ірина Василівна к.е.н., доц.

 email: zakryzhevskai@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 20.04.2022

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Обговорення завершується: 20.04.2022

Рівень освіти: ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Назва освітньо-професійної програми: МАРКЕТИНГ

Гарант (Керівник проєктної групи): С.В. Ковальчук, д.е.н., проф.

Контактна особа: Дражниця С.А. sergiyd76@gmail.com

Обговорення завершується: 27.06.2021

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Обговорення завершується: 27.06.2021

Рівень освіти: ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Назва освітньо-професійної програми: МАРКЕТИНГ

Гарант (Керівник проєктної групи): О.О. Орлов, д.е.н., проф.

Контактна особа: Дражниця С.А. sergiyd76@gmail.com

Обговорення завершується: 26.07.2020

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Обговорення завершується: 26.07.2020

Рівень освіти: ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Назва освітньо-професійної програми: Маркетинг

Гарант (Керівник проєктної групи): Р.В. Бойко, к.е.н., доц.

Контактна особа: Дражниця С.А. sergiyd76@gmail.com